นี่แต้มเอง.

Scroll

About Me

divider
Image

นี่แต้มเอง!

แต้มเอง หรือชื่อจริงว่า นายอธิราช สิทธิราษฎร์ เป็นเด็กเชียงใหม่ที่ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยเฉิงตู ที่ประเทศจีน มีความชอบในด้านงานสื่อสารและงานด้าน Production เป็นอย่างมาก มีความสามารถในการทำงานหลายรูปแบบ โดยที่ถนัดมาที่สุดคืองานตัดต่อวิดีโอ ที่ชื่นชอบเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันทำช่อง Youtube เกี่ยวกับ Life Style ในชื่อ Tamkung Channel และเพจ แต้มเอง

Download my CV

My Skills

divider
Image

Video
Editor

การทำวิดีโอ เนื่องจากมีความชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ประถม ทำให้เริ่มศึกษาวิธีการตัดต่อวิดีโอและทักษะต่าง ๆ มาค่อนข้างทำให้เวลาตัดต่อวิดีโอนั้นทำได้อย่างคล่องแคล่ว โดยมีผลงานทางด้านการตัดต่อหลายรูปแบบ รูปแบบสารคดี รูปแบบท่องเที่ยว แนะนำ รายการโทรทัศน์ มีผลงานออกอากาศผ่านหลายช่องทาง ทั้ง Youtube Facebook Instagram

Icon

Photography

แต้มเองเป็นคนที่ชอบการถ่ายภาพมาก พอ ๆ กับการตัดต่อวิดีโอ โดยสามารถถ่ายได้หลายรูปแบบทั้งการถ่ายภาพนักแสดงตามฉากต่าง ๆ หรือแม้กระทั้งกับ Green Screen งานถ่ายกิจกรรม ถ่ายงานข่าว ชอบออกไปเดินเที่ยวเล่นแล้วถ่ายรูปวิว รูปบุคคล รูปสินค้าก็พอถ่ายได้แต่ยังไม่ได้เก่งมาก

Image

Graphic
Design

แต้มเองเป็นคนที่ชอบการถ่ายภาพมาก พอ ๆ กับการตัดต่อวิดีโอ โดยสามารถถ่ายได้หลายรูปแบบทั้งการถ่ายภาพนักแสดงตามฉากต่าง ๆ หรือแม้กระทั้งกับ Green Screen ชอบออกไปเดินเที่ยวเล่นแล้วถ่ายรูปวิว รูปบุคคล รูปสินค้าก็พอถ่ายได้แต่ยังไม่ได้เก่งมาก

Image

Content
Creative

งานเขียนเป็นงานที่พยายามฝึกฝนอยู่ตลอด โดยเขียนบทความลงผ่าน Blog ส่วนตัว และทำรายการอยู่บ้าง โดยส่วนใหญ่เป็นการเขียนสรุปข่าว/ย่อยข่าวให้เข้าใจง่าย และสรุปเนื้อหาในรูปแบบภาษาของแต้มเอง

Image

Production

แต้มเองเป็นคนที่ชอบงานด้านสื่อมาก เลยศึกษาเรื่องของการทำงานของสื่อในหลายรูปแบบ จึงพอมีความสามารถทางด้าน Production และมีประสบการณ์ทำงานด้าน Production ขนาดเล็กมาบ้างในช่วงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย

Image

Computer
Program

งานเขียนเป็นงานที่พยายามฝึกฝนอยู่ตลอด โดยเขียนบทความลงผ่าน Blog ส่วนตัว และทำรายการอยู่บ้าง โดยส่วนใหญ่เป็นการเขียนสรุปข่าว/ย่อยข่าวให้เข้าใจง่าย และสรุปเนื้อหาในรูปแบบภาษาของแต้มเอง

Get In Touch

divider
Your message was sent, thank you!
Loading ...